فرزانه ابروانی

برنامه انتخاب استانی استان ساسکاچوان - کارآفرینی - ویزای کار

استان ساسکاچوان تصمیم به جذب سالیانه ۵۰۰۰ مهاجر دارد، اگر واجد شرایط زیر باشید می توانیم از طریق سرمایه گذاری برای مهاجرت شما به کانادا اقدام کنیم.

برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان - کشاورزان و صاحبان مزرعه - اقامت دایم

شما دوستان عزیز میتوانید برای ارزیابی رایگان خود فرم ارزیابی زیر را تکمیل نموده و کارشناسان ما پس از بررسی شرایط شما با شما تماس خواهند گرفت.

دفتر آمریکا
دفتر کانادا
دفتر ایران

Canada Office Address:    7191 Yonge St #1112, Thornhill, ON L3T 0C4, Canada

USA Office Address:     23 Corporate PlazaNewport Beach, CA 92660, USA